Powitanie

Szanowni Państwo,
Witam serdecznie jako kandydat Stronnictwa Demokratycznego do Europarlamentu - startujący na liście Porozumienia dla Przyszłości CentroLewica.
Mam zaszczyt zaprezentować się Państwu jako pilot, instruktor lotnictwa, specjalista ds. przemysłu lotniczego. Lotniczą pasję rozpocząłem w Aeroklubie Mieleckim. Zdobyłem złotą odznakę skoczka spadochronowego i srebrną odznakę pilota szybowców. Brałem udział w akcjach ONZ – w Algierii, Etiopii i Azji. Obecnie pracuję jako instruktor w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej; wolne chwile poświęcam działalności w Związku Spadochroniarzy Polskich.
Urodziłem się 4 listopada 1959. Mam żonę i dwójkę dzieci.
Zbigniew Piskor
Mielec, 3 maja 2009

Zdjęcia z kampanii

Prezentuję Państwu wybrane zdjęcia z kampanii do Europarlamentu. Na pierwszym zdjęciu mam przyjemność występować z Dariuszem Rosatim, europosłem, liderem Porozumienia dla Przyszłości CentroLewica oraz Krzysztofem Martensem, który jest liderem podkarpackiej listy PdP CentroLewica.
Na drugiej fotografii - jedyny kandydat Stronnictwa Demokratycznego na wspólnym zdjęciu kandydatów z listy CentroLewica na Podkarpaciu.

Program:

Stronnictwo Demokratyczne to partia do której należę od lat.
Partia, która wśród zasad ma umiarkowanie, unikanie bycia lewicą czy prawicą.

Jestem przekonany, że Polsce brakuje umiarkowanego centrum politycznego. Powracające na scenę polityczną SD jest właśnie takie.
W wyborach występuję na listach Porozumienia dla Przyszłości CentroLewica.Reprezentuję w CentroLewicy opcję Centrową - jako przedstawiciel Stronnictwa Demokratycznego.
SD to partia, która obchodzi w tym roku 70 lat. Wśród jej zasad programowych są:

POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
- popieranie i reprezentowanie polskiej przedsiębiorczości, wyrosłej często z tradycji polskiego rzemiosła i kupiectwa,

WŁASNOŚĆ PRYWATNA
- szacunek dla własności prywatnej, ustanowiony już Konstutucją 3 maja - polegający na sprzeciwie wobec prób zawłaszczania prywatnego majątku przez państwo czy społeczeństwo,

STABILNE PRAWO
- gospodarcze, podatkowe i wszelkie inne, decydujące o naszym zaufaniu i trosce o los stabilnego państwa, województwa, miasta, gminy,

PRACA UMYSŁOWA
- jako podstawa tworzenia wartości niekoniecznie materialnych, ale mających wielki wpływ na warunki życia i pracy - praca nauczycieli, lekarzy, specjalistów, inżynierów, menedżerów, handlowców i wielu innych profesji.

Te wartości mogą przyczyniać się do rozwoju Polski i Europy.

Kandydują ze mną:

Kandydatami CentroLewicy są ludzie umiarkowani, uczciwi i kompetentni:

prof. Tomasz NAŁĘCZ - były Marszałek Sejmu RP, profesor historii Drugiej Rzeczypospolitej, kandyduje do Europarlamentu na Mazowszu.

dr
Janusz ONYSZKIEWICZ
- działacz pierwszej "Solidarności", demokrata, był ministrem obrony narodowej; kandyduje do Europarlamentu w Małopolsce.

prof. Dariusz ROSATI - profesor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, aktualny Eurodeputowany, był ministrem spraw zagranicznych; kandyduje do Europarlamentu z Warszawy.

dr
Marek BOROWSKI
- ekonomista, były Marszałek Sejmu RP, jeden z lepszych ministrów finansów ostatnich 20 lat; kandyduje w Lublinie.

Elementy programowe

Podtrzymuję wciąż aktualne postulaty Stronnictwa Demokratycznego związane z rozwojem Podkarpacia, dotyczące perspektyw Regionu jako otwartego dla współpracy międzynarodowej i dobrze skomunikowanego ze światem - z Rzeszowem jako godną stolicą.

Prezentuję kopię pisma do władz w tej sprawie - z 2007 roku.